Πολιτική απορρήτου
Πως χειριζόμαστε τα δεδομένα σας

Αυτή η πολιτική απορρήτου ("Πολιτική") περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης ("Προσωπικά στοιχεία") που μπορείτε να παρέχετε στον ιστότοπο raikos.gr ("Ιστότοπος" ή "Υπηρεσία") και οποιοδήποτε από τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες του (συλλογικά, "Υπηρεσίες") συλλέγεται, προστατεύεται και χρησιμοποιείται. Περιγράφει επίσης τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών από εμάς και πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να ενημερώσετε αυτές τις πληροφορίες. Αυτή η Πολιτική είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ σας ("Χρήστης", "εσείς" ή "σας") και αυτού του χειριστή του ιστότοπου ("Χειριστής", "εμείς", "εμάς" ή "μας") . Με την πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε να δεσμεύεστε από τους όρους του παρόντος συμφωνητικού. Αυτή η Πολιτική δεν ισχύει για τις πρακτικές εταιρειών που δεν κατέχουμε ή δεν ελέγχουμε, ή για άτομα που δεν χρησιμοποιούμε ή διαχειριζόμαστε.

Αυτόματη συλλογή πληροφοριών

Όταν ανοίγετε τον Ιστότοπο, οι διακομιστές μας καταγράφουν αυτόματα πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, τις προτιμήσεις γλώσσας ή την ιστοσελίδα που επισκέπτεστε προτού επισκεφθείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, τις σελίδες του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών που επισκέπτεστε ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτές τις σελίδες, πληροφορίες που αναζητάτε στον Ιστότοπο, ώρες και ημερομηνίες πρόσβασης και άλλα στατιστικά στοιχεία.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα χρησιμοποιούνται μόνο για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων κατάχρησης και για τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση και την κυκλοφορία του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών. Αυτές οι στατιστικές πληροφορίες δεν συγκεντρώνονται με άλλο τρόπο με τέτοιο τρόπο ώστε να αναγνωρίζονται συγκεκριμένοι χρήστες του συστήματος.

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες χωρίς να μας πείτε ποιοι είστε ή να αποκαλύψετε οποιαδήποτε πληροφορία με την οποία κάποιος θα μπορούσε να σας αναγνωρίσει ως συγκεκριμένο, αναγνωρίσιμο άτομο. Εάν, ωστόσο, θέλετε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις δυνατότητες στον Ιστότοπο, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες (για παράδειγμα, το όνομά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας). Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες μας παρέχετε εν γνώσει μας όταν συμπληρώνετε οποιεσδήποτε ηλεκτρονικές φόρμες στον Ιστότοπο. Όταν απαιτείται, αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Προσωπικά στοιχεία(Όνομα και επώνυμο).
 • Στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση e-mail)

Χρήση και επεξεργασία συλλεγόμενων πληροφοριών

Προκειμένου να καταστήσουμε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες διαθέσιμες σε εσάς ή να εκπληρώσουμε μια νομική υποχρέωση, πρέπει να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες. Εάν δεν παρέχετε τις πληροφορίες που ζητάμε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα ζητούμενα προϊόντα ή υπηρεσίες. Οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Απάντηση σε ερωτήσεις και προσφορά υποστήριξης
 • Ζήτηση σχολίων χρήστη
 • Βελτίωση εμπειρίας χρήστη
 • Εκτέλεση και διαχείριση του ιστότοπου

Η επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, όπου βρίσκεστε στον κόσμο και εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: (i) έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει, όταν η επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών υπόκειται στον Νόμο περί απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνια ή στον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων · (ii) η παροχή πληροφοριών είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας συμφωνίας μαζί σας ή / και για τυχόν προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτής · (iii) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται (iv) η επεξεργασία σχετίζεται με μια εργασία που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που μας έχει ανατεθεί. (v) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκουμε από εμάς ή από τρίτο μέρος.

Λάβετε υπόψη ότι, σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, ενδέχεται να μας επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες έως ότου αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία (με την εξαίρεση), χωρίς να χρειαστεί να βασιστούμε στη συγκατάθεση ή σε οποιαδήποτε άλλη από τις ακόλουθες νομικές βάσεις παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να αποσαφηνίσουμε τη συγκεκριμένη νομική βάση που ισχύει για την επεξεργασία, και συγκεκριμένα εάν η παροχή Προσωπικών Πληροφοριών είναι νομική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Αποκάλυψη πληροφοριών

Ανάλογα με τις Υπηρεσίες που ζητήθηκαν ή όπως απαιτείται για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που έχετε ζητήσει, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας με τη συγκατάθεσή σας με τα αξιόπιστα τρίτα μέρη μας που συνεργάζονται μαζί μας, με οποιαδήποτε άλλη θυγατρική και θυγατρικές στις οποίες βασίζουμε για να βοηθήσουμε λειτουργία της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών που έχετε στη διάθεσή σας. Δεν κοινοποιούμε Προσωπικά Στοιχεία σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών δεν έχουν εξουσιοδότηση να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τα στοιχεία σας, εκτός εάν είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους μας ή τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία για αυτούς τους σκοπούς μόνο σε τρίτα μέρη των οποίων οι πολιτικές απορρήτου είναι σύμφωνες με τη δική μας ή που συμφωνούν να συμμορφωθούν με τις πολιτικές μας σε σχέση με Προσωπικές Πληροφορίες. Σε αυτά τα τρίτα μέρη παρέχονται Προσωπικές Πληροφορίες που χρειάζονται μόνο για την εκτέλεση των καθορισμένων λειτουργιών τους και δεν τους εξουσιοδοτούμε να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν Προσωπικές Πληροφορίες για το δικό τους μάρκετινγκ ή για άλλους σκοπούς.

Διατήρηση πληροφοριών

Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις συμφωνίες μας, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τυχόν συγκεντρωτικά δεδομένα που προέρχονται ή ενσωματώνουν τα Προσωπικά σας στοιχεία αφού τα ενημερώσετε ή τα διαγράψετε, αλλά όχι με τρόπο που θα σας ταυτοποίησε προσωπικά. Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, οι προσωπικές πληροφορίες διαγράφονται. Επομένως, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν μπορούν να εφαρμοστούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Μεταφορά πληροφοριών

Ανάλογα με την τοποθεσία σας, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνουν μεταφορά και αποθήκευση των πληροφοριών σας σε μια χώρα διαφορετική από τη δική σας. Έχετε το δικαίωμα να μάθετε για τη νομική βάση της διαβίβασης πληροφοριών σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό δημοσίου διεθνούς δικαίου ή που έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο ΟΗΕ, και για τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από να προστατεύσουμε τις πληροφορίες σας. Εάν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά, μπορείτε να μάθετε περισσότερα ελέγχοντας τις σχετικές ενότητες αυτής της Πολιτικής ή ρωτήστε μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επικοινωνίας.

Τα δικαιώματα των χρηστών

Μπορείτε να ασκήσετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε από εμάς. Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα να κάνετε τα ακόλουθα: (i) έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όταν έχετε προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των πληροφοριών σας. (ii) έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των πληροφοριών σας εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση εκτός από τη συγκατάθεση. (iii) έχετε το δικαίωμα να μάθετε εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία πληροφορίες από εμάς, να λάβετε αποκάλυψη σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λάβετε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που υποβάλλονται σε επεξεργασία · (iv) έχετε το δικαίωμα να επαληθεύσετε την ακρίβεια των πληροφοριών σας και να ζητήσετε να ενημερωθούν ή να διορθωθούν · (v) έχετε το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίσετε την επεξεργασία των πληροφοριών σας, οπότε δεν θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευσή τους (vi) έχετε το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να λάβετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Πληροφοριών από εμάς. (vii) έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τις πληροφορίες σας σε δομημένη, συνήθως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να τις μεταδώσετε σε άλλο ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο. Αυτή η διάταξη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία των πληροφοριών σας γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, σε ένα συμβόλαιο στο οποίο ανήκετε ή σε προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτής.

Το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία

Όπου η επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών γίνεται για το δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση μιας επίσημης αρχής που έχει κατοχυρωθεί σε εμάς ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκουμε από εμάς, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία παρέχοντας ένα λόγο σχετικό με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας για να δικαιολογήσετε ένσταση.

Δικαιώματα προστασίας δεδομένων βάσει του GDPR

Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έχετε ορισμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων και ο Διαχειριστής στοχεύει να λάβει εύλογα μέτρα για να σας επιτρέψει να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε τη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Εάν θέλετε να ενημερωθείτε για τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς και εάν θέλετε να καταργηθούν από τα συστήματά μας, επικοινωνήστε μαζί μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:

 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία που αποθηκεύουμε και έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά σας στοιχεία.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν Προσωπικές Πληροφορίες που πιστεύετε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να συμπληρώσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες που πιστεύετε ότι είναι ελλιπείς.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων υπό ορισμένες προϋποθέσεις αυτής της Πολιτικής.
 • Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών από εμάς.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμούς στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Όταν περιορίζετε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών, ενδέχεται να τις αποθηκεύσουμε, αλλά δεν θα τις επεξεργαστούμε περαιτέρω.
 • Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε σε εσάς σε δομημένη, αναγνώσιμη από μηχανή και συνήθως χρησιμοποιούμενη μορφή.
 • You also have the right to withdraw your consent at any time where the Operator relied on your consent to process your Personal Information.

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε σε μια Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών από εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Οποιαδήποτε αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορούν να απευθύνονται στον Διαχειριστή μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν απαντήσετε σε τέτοια αιτήματα. Το αίτημά σας πρέπει να παρέχει επαρκείς πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε το άτομο που ισχυρίζεστε ότι είστε ή ότι είστε ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού του ατόμου. Πρέπει να συμπεριλάβετε επαρκείς λεπτομέρειες για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε σωστά το αίτημα και να απαντήσουμε σε αυτό. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας ή να σας παρέχουμε Προσωπικά Στοιχεία, εκτός εάν πρώτα επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας ή την αρχή σας για να υποβάλετε ένα τέτοιο αίτημα και επιβεβαιώσουμε ότι τα Προσωπικά στοιχεία σχετίζονται με εσάς.

Απόρρητο των παιδιών

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας Προσωπικά Στοιχεία από παιδιά κάτω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μην υποβάλετε Προσωπικά Στοιχεία μέσω της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες να παρακολουθούν τη χρήση του Διαδικτύου των παιδιών τους και να συμβάλλουν στην εφαρμογή αυτής της Πολιτικής, δίνοντας οδηγίες στα παιδιά τους να μην παρέχουν ποτέ Προσωπικές Πληροφορίες μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών χωρίς την άδειά τους. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ένα παιδί κάτω των 18 ετών μας έχει παράσχει Προσωπικές Πληροφορίες μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, επικοινωνήστε μαζί μας. Πρέπει επίσης να είστε τουλάχιστον 16 ετών για να συναινέσετε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών στη χώρα σας (σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να επιτρέψουμε στον γονέα ή τον κηδεμόνα σας να το πράξει εκ μέρους σας).

Σήματα Do Not Track

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης ενσωματώνουν μια λειτουργία "Do Not Track" που επισημαίνει σε ιστότοπους που επισκέπτεστε ότι δεν θέλετε να παρακολουθείτε τη διαδικτυακή σας δραστηριότητα Η παρακολούθηση δεν είναι ίδια με τη χρήση ή τη συλλογή πληροφοριών σε σχέση με έναν ιστότοπο. Για τους σκοπούς αυτούς, η παρακολούθηση αναφέρεται στη συλλογή προσωπικών στοιχείων από καταναλωτές που χρησιμοποιούν ή επισκέπτονται έναν ιστότοπο ή μια διαδικτυακή υπηρεσία καθώς μετακινούνται σε διαφορετικούς ιστότοπους με την πάροδο του χρόνου. Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες δεν παρακολουθούν τους επισκέπτες του με την πάροδο του χρόνου και σε ιστότοπους τρίτων. Ωστόσο, ορισμένοι ιστότοποι τρίτων ενδέχεται να παρακολουθούν τις δραστηριότητες περιήγησής σας όταν σας εξυπηρετούν περιεχόμενο, το οποίο τους επιτρέπει να προσαρμόζουν αυτό που σας παρουσιάζουν.

Σύνδεσμοι προς άλλους πόρους

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες περιέχουν συνδέσμους προς άλλους πόρους που δεν μας ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς. Λάβετε υπόψη ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου τέτοιων άλλων πόρων ή τρίτων. Σας ενθαρρύνουμε να γνωρίζετε όταν αποχωρείτε από τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες και να διαβάζετε τις δηλώσεις απορρήτου κάθε πόρου που μπορεί να συλλέγει Προσωπικές Πληροφορίες.

Ασφάλεια πληροφοριών

Διασφαλίζουμε τις πληροφορίες που παρέχετε σε διακομιστές υπολογιστών σε ελεγχόμενο, ασφαλές περιβάλλον, προστατευμένο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Διατηρούμε εύλογες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις σε μια προσπάθεια προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση και αποκάλυψη Προσωπικών Πληροφοριών στον έλεγχο και τη φύλαξή τους. Ωστόσο, δεν είναι εγγυημένη καμία μετάδοση δεδομένων μέσω Διαδικτύου ή ασύρματου δικτύου. Επομένως, ενώ προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι (i) υπάρχουν περιορισμοί ασφάλειας και απορρήτου του Διαδικτύου που είναι πέρα από τον έλεγχό μας. (ii) η ασφάλεια, η ακεραιότητα και το απόρρητο οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών και δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ εσάς και του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών δεν είναι εγγυημένα. και (iii) οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες και δεδομένα μπορεί να προβληθούν ή να παραβιαστούν κατά τη μεταφορά από τρίτο μέρος, παρά τις καλύτερες προσπάθειες.

Παραβίαση δεδομένων

Σε περίπτωση που συνειδητοποιήσουμε ότι η ασφάλεια του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών έχει παραβιαστεί ή ότι οι Προσωπικές Πληροφορίες των χρηστών έχουν αποκαλυφθεί σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα εξωτερικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, επιθέσεων ασφαλείας ή απάτης, διατηρούμε την δικαίωμα λήψης εύλογων κατάλληλων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της έρευνας και της υποβολής εκθέσεων, καθώς και της κοινοποίησης και της συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να ειδοποιήσουμε τα θιγόμενα άτομα εάν πιστεύουμε ότι υπάρχει εύλογος κίνδυνος βλάβης στον χρήστη ως αποτέλεσμα της παραβίασης ή εάν απαιτείται διαφορετική ειδοποίηση από το νόμο. Όταν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στον Ιστότοπο.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτήν την Πολιτική ή τους όρους της σχετικά με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες κατά καιρούς κατά την κρίση μας και θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα Προσωπικά Στοιχεία. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Ενδέχεται επίσης να σας ειδοποιήσουμε με άλλους τρόπους κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, όπως μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε παράσχει. Οποιαδήποτε ενημερωμένη έκδοση αυτής της Πολιτικής θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση της αναθεωρημένης Πολιτικής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η συνεχιζόμενη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών μετά την έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης Πολιτικής (ή άλλης τέτοιας πράξης που καθορίστηκε εκείνη τη στιγμή) θα αποτελεί τη συγκατάθεσή σας για αυτές τις αλλαγές. Ωστόσο, δεν θα χρησιμοποιήσουμε, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας στοιχεία με τρόπο ουσιαστικά διαφορετικό από αυτόν που δηλώθηκε κατά τη στιγμή της συλλογής των προσωπικών σας στοιχείων.

Αποδοχή αυτής της πολιτικής

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτήν την Πολιτική και αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Με την πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτήν την Πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους αυτής της Πολιτικής, δεν έχετε εξουσιοδότηση για πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να κατανοήσετε περισσότερα σχετικά με αυτήν την Πολιτική ή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με ατομικά δικαιώματα και τα Προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω των πληροφοριών επικοινωνίας στο raikos.gr.

Το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 14 Ιουνίου 2021.