η διαδικασία παραγωγής σε εικόνες
από το Α εώς το Ω
Ρίψη πρώτης ύλης από το φορτηγό.
Ανάβαση μέσω μεταφορικού ιμάντα.
Κοσκίνισμα πρώτης ύλης.
Φούρνος ψήνει πρώτη ύλη για παραγωγή ασβέστη.
Σιλό.
Συσκευασία ασβέστη.
Διανομή συσκευασμένου ασβέστη.
© 2021 Κ. Ράικος Α.Ε.